Prof. John FERRIS

Profesor historii na Uniwersytecie w Calgary, profesor honorowy na Wydziale Polityki Międzynarodowej Uniwersytetu w Aberystwyth oraz na Wydziale Prawa i Polityki Uniwersytetu Brunel. Znawca historii dyplomatycznej, wywiadowczej, imperialnej, wojskowej i strategicznej. Autor książki Behind the Enigma: The Authorized History of GCHQ.

Prof. John FERRIS: Polski sukces Operacji Ultra (1925–1945). Jak rozszyfrowano Enigmę?
Prof. John FERRIS

Prof. John FERRIS

Polski sukces Operacji Ultra (1925–1945).
Jak rozszyfrowano Enigmę?

Powszechnie panujące przekonanie, jakoby Ultra skróciła wojnę o dwa lata, trudno udowodnić. Należałoby raczej powiedzieć, że oszczędziła aliantom kilka miesięcy i zapobiegła śmierci setek tysięcy osób. Zarówno Brytyjczycy, jak i Polacy mogą być dumni z tego osiągnięcia. I nie muszą się licytować.

Prof. John FERRIS: Polish Intelligence and the Road to Ultra, 1925-45
Prof. John FERRIS

Prof. John FERRIS

Polish Intelligence and the Road to Ultra, 1925-45

The common view that Ultra shaved two years off the war is hard to sustain, but it did save the allies months in time and hundreds of thousands of lives. Britons and Poles can take pride in that achievement. Neither needs to exaggerate it