Prof. Katarzyna KAJDANEK

Socjolog. Profesor w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w socjologii miasta i społeczności lokalnych. Zastępca kierownika projektów ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017.

Prof. Katarzyna KAJDANEK: Dlaczego polskie przedmieścia są tak chaotyczne i brzydkie? Prof. Katarzyna KAJDANEK: Dlaczego polskie przedmieścia są tak chaotyczne i brzydkie?
Prof. Katarzyna KAJDANEK

Prof. Katarzyna KAJDANEK

Dlaczego polskie przedmieścia są tak chaotyczne i brzydkie?

Jaki wpływ na rozwój osiedli podmiejskich będą miały deregulacja zawodu urbanisty czy plany wprowadzenia ułatwień w prawie budowlanym, polegające m.in. na likwidacji pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych? Uwolnienie procesu budowlanego spod jakiejkolwiek kontroli nie wpłynie radykalnie na zmianę jakości polskiej przestrzeni podmiejskiej, a raczej usankcjonuje i pogłębi jej obecny katastrofalny stan.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam