Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

Chemik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w chemii fizycznej i teoretycznej, prowadzi również prace aplikacyjne na styku medycyny, chemii i fizyki. W latach 2009–2016 koordynator środowiskowy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

polecamy

Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

Prof. Jacek GLIŃSKI

Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

Prof. Jacek GLIŃSKI

Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI