TSF Jazz Radio

Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

Chemik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w chemii fizycznej i teoretycznej, prowadzi również prace aplikacyjne na styku medycyny, chemii i fizyki. W latach 2009–2016 koordynator środowiskowy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam