TSF Jazz Radio

Prof. Kazimiera A. WILK

Chemik technolog, profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2017–2020), autorka i współautorka 130 artykułów z listy filadelfijskiej i 30 patentów, promotorka 15 prac doktorskich (3 w toku), koordynatorka środowiskowa DFN (2003–2007) i do dziś honorowy członek Rady Programowej DFN, laureatka Nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za integrację środowiska naukowego oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia za współtworzenie i aktywny rozwój Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam