Prof. Kazimiera A. WILK

Chemik technolog, profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2017–2020), autorka i współautorka 130 artykułów z listy filadelfijskiej i 30 patentów, promotorka 15 prac doktorskich (3 w toku), koordynatorka środowiskowa DFN (2003–2007) i do dziś honorowy członek Rady Programowej DFN, laureatka Nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za integrację środowiska naukowego oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia za współtworzenie i aktywny rozwój Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Prof. Aleksandra KUBICZ, Prof. Kazimiera A. WILK: Dolnośląski Festiwal Nauki. Unikatowe dzieło społeczne
Prof. Aleksandra KUBICZProf. Kazimiera A. WILK

Prof. Aleksandra KUBICZ
Prof. Kazimiera A. WILK

Dolnośląski Festiwal Nauki.
Unikatowe dzieło społeczne

Dolnośląski Festiwal Nauki kształtuje przyjazny obraz pracy ludzi nauki. Utwierdza nas w przekonaniu, że Wrocław jest ważnym ośrodkiem naukowym i kulturalnym na mapie kraju i Europy. Został m.in. włączony w skład imprez związanych z obchodami 1000-lecia biskupstwa wrocławskiego.