TSF Jazz Radio

Prof. Krystyna CHAŁAS

Pedagog, kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL. Założyciel i opiekun naukowy Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, założyciel Ogólnopolskiego Forum Szkół Poszukujących Sposobów Integralnego Rozwoju i Wychowania Dziecka.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam