Prof. Krzysztof PODEMSKI

Socjolog. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książki "Socjologia podróży".

Prof. Krzysztof PODEMSKI: Turyści powinni zobaczyć Buczę
Prof. Krzysztof PODEMSKI

Prof. Krzysztof PODEMSKI

Turyści powinni zobaczyć Buczę

Mamy niepowtarzalną okazję, by pokazać światu ogromne zagrożenie, jakie niesie autorytarna władza. Wobec tego to nie tyle możliwość, ile nasz obowiązek, by zapraszać ludzi do miejsc naznaczonych bezsensownie przelaną ludzką krwią.