TSF Jazz Radio

Prof. Luigi MONDELLO

Profesor chemii analitycznej na Uniwersytecie w Mesynie we Włoszech. Autor ponad 500 artykułów naukowych. Magazyn „Analytical Scientist” umieścił go w gronie 10 najważniejszych na świecie naukowców z obszaru nauki o procesach separacji. Laureat nagrody HTC, Golay oraz Herberta J. Duttona.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam