Prof. Łukasz WORDLICZEK

Adiunkt w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk politycznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce.

Prof. Łukasz WORDLICZEK: Wybory w USA a pomoc dla Ukrainy
Prof. Łukasz WORDLICZEK

Prof. Łukasz WORDLICZEK

Wybory w USA a pomoc dla Ukrainy

Im dłużej będzie trwała wojna, a zarazem będą się zbliżać kolejne amerykańskie wybory w 2024 roku, tym bardziej będzie malało zainteresowanie Amerykanów sytuacją w Europie Wschodniej i tym bardziej będzie wzrastała presja na prezydenta Joe Bidena, żeby został „akuszerem” rozmów pokojowych. Wiele wskazuje na to, że będzie to presja płynąca z obu partii politycznych.