TSF Jazz Radio

Prof. Łukasz ZWEIFFELL

Doktor habilitowany, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej, oddział w Krakowie.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam