TSF Jazz Radio

Prof. Maciej KURCZ

Antropolog kulturowy, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce przemian kulturowych we współczesnej Afryce, zarówno w aspekcie tradycyjnych społeczności wiejskich, jak i środowisk miejskich tego obszaru. Autor studium Za Trzecią Kataraktą. Życie codzienne wsi północnosudańskiej (2007), będącym plonem badań terenowych w północnym Sudanie (w latach 2000-2001 oraz 2003-2004). W 2007 i 2008 roku prowadził samodzielne prace etnograficzne w południowosudańskiej Dżuby. Owocem tych badań jest książka: Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności i procesu urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie (WUŚ, 2012).

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam