Prof. Małgorzata KARPIŃSKA

Profesor historii na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w historii XVIII i XIX w. Kierownik zakładu Historii XIX w. w Instytucie Historycznym UW, od 2016 r. dziekan Wydziału Historycznego UW.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam