Prof. Marek SANAK

Genetyk i biolog molekularny. Profesor nauk medycznych. Członek Polskiej Akademii Nauk. Członek i dyrektor Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności. Kierownik Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Marek SANAK: Nagroda Nobla dla twórcy paleogenomiki
Prof. Marek SANAK

Prof. Marek SANAK

Nagroda Nobla dla twórcy paleogenomiki

Niewielu współczesnych naukowców może się pochwalić odkryciem nowego gatunku człowieka, opisaniem sekwencji jego genomu na podstawie kilku fragmentów kostnych znalezionych w jaskiniowych osadach oraz wykazaniem u ludzi współczesnych domieszki sekwencji genetycznej wymarłych gatunków człowieka.