Prof. Marian BRODA

Historyk filozofii, historyk idei, socjolog. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Religioznawczych, członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Sowietologicznych UŁ i Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Idee w Rosji.