TSF Jazz Radio

Prof. Mariano BARBATO

Politolog, historyk, filozof, Pracuje w WWU Munster i Uniwersytet Passau. Założyciel Centrum Studiów Europejskich i Relacji Międzynarodowych. Profesor wizytujący w Centrum im. Willy Brandta, Uniwersytet Wroclawski.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam