Prof. Mariano BARBATO

Politolog, historyk, filozof, Pracuje w WWU Munster i Uniwersytet Passau. Założyciel Centrum Studiów Europejskich i Relacji Międzynarodowych. Profesor wizytujący w Centrum im. Willy Brandta, Uniwersytet Wroclawski.

Prof. Mariano BARBATO: Jak Papiestwo zdołało przetrwać zmiany współczesności
Prof. Mariano BARBATO

Prof. Mariano BARBATO

Jak Papiestwo zdołało przetrwać zmiany współczesności

Legiony papieskich pielgrzymów na placu Świętego Piotra, podczas papieskich podróży i w świecie wirtualnym są kręgosłupem publicznej i politycznej roli papiestwa. Stanowią podstawę władzy Stolicy Apostolskiej jako pełnoprawnego członka społeczności międzynarodowej i jako ważnego aktora w społeczeństwie światowym.