TSF Jazz Radio

Prof. Mariusz WOŁOS

Historyk. Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz kierownik Katedry Najnowszej Historii Powszechnej. Członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Laureat nagrody Wacław Jędrzejewicz History Medal, przyznawanej przez Instytut Józefa Piłsudskiego w USA.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam