Prof. Marko BABIĆ

Politolog. W latach 2012-2019 sekretarz Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od 2020 roku kierownik studiów Euroazjatyckich. Autor m.in. "Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich".