TSF Jazz Radio

Prof. Mercedes GARCÍA-ARENAL

Członek Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Historyk średniowiecza i nowożytnej Hiszpanii. Autorka wielu książek na temat mniejszości religijnych, nawrócenia i mesjanizmu. Profesor w Centro de Ciencias Humanas y Socials, CSIC.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam