Prof. Michał BACZKOWSKI

Historyk. profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziejach wojskowości XVIII-XX wieku, historio społeczno-gospodarczej Galicji, dziejach Krakowa XVIII-XX wieku, historii fortyfikacji XVIII-XX wieku.

Prof. Michał BACZKOWSKI: Zaprzepaszczone szanse? Powstanie listopadowe
Prof. Michał BACZKOWSKI

Prof. Michał BACZKOWSKI

Zaprzepaszczone szanse? Powstanie listopadowe

Dominujący w aktualnej historiografii pogląd, że powstanie nie miało żadnych widoków na sukces, jest paradygmatem powszechnie przyjmowanym przez badaczy. A jednak co chwilę pada pytanie: jakie szanse miało powstanie listopadowe? Dlaczego zatem to pytanie jest tak często i tak uporczywie zadawane?