Prof. Mirosława GRABOWSKA

Socjolog. W latach 2008–2023 dyrektor Centrum
Badania Opinii Społecznej, od 2023 r. przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Ryc. Fabien Clairefond

Prof. Mirosława GRABOWSKA: Pęknięcie
Prof. Mirosława GRABOWSKA

Prof. Mirosława GRABOWSKA

Pęknięcie

Kampania wyborcza 2023 roku przyczyniła się do degradacji języka polityki i debaty publicznej.