Prof. Natalia WALTER

Kierownik Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalistka ds. edukacji informatycznej i medialnej, wsparcia społecznego (głównie online) oraz e-learningu.

Prof. Natalia WALTER, Prof. Jacek PYŻALSKI: Raport o kryzysowej edukacji zdalnej w Polsce w czasie COVID-19
Prof. Jacek PYŻALSKIProf. Natalia WALTER

Prof. Jacek PYŻALSKI
Prof. Natalia WALTER

Raport o kryzysowej edukacji zdalnej w Polsce w czasie COVID-19

Ponad roczna nieobecność dzieci w szkołach ma swoje konsekwencje dla ich rozwoju i dla samych placówek edukacyjnych, zarówno na poziomie technicznym, organizacyjnym, jak i psychologicznym i społecznym. Aby lepiej poradzić sobie z negatywnymi skutkami pandemii w sektorze edukacyjnym, należy dokładnie przyjrzeć się temu, co się zmieniło w polskiej szkole.