TSF Jazz Radio

Prof. Olivier BABEAU

Profesor Uniwersytetu w Bordeaux, gdzie wykłada ekonomię i zarządzanie. Autor prac nt. roli państwa i mechanizmów rynkowych. Prezes Instytutu Sapiens.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam