TSF Jazz Radio

Prof. Paul REUSS

Absolwent francuskiej École Polytechnique. Przez całą karierę zawodową związany z CEA (francuski komitet do spraw energii jądrowej i energii alternatywnych). Interesuje się postępami w dziedzinie transportu neutronów, wykłada w INSTN (Institut national des sciences et techniques nucléaires – Państwowy Instytut Nauk i Technologii Jądrowych). Jest autorem podręczników akademickich oraz książek popularyzatorskich w dziedzinie energii jądrowej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam