Prof. Paul REUSS

Absolwent francuskiej École Polytechnique. Przez całą karierę zawodową związany z CEA (francuski komitet do spraw energii jądrowej i energii alternatywnych). Interesuje się postępami w dziedzinie transportu neutronów, wykłada w INSTN (Institut national des sciences et techniques nucléaires – Państwowy Instytut Nauk i Technologii Jądrowych). Jest autorem podręczników akademickich oraz książek popularyzatorskich w dziedzinie energii jądrowej.

Prof. Paul REUSS: Maria Curie-Skłodowska. Pionierka nowego wieku i nowej nauki
Prof. Paul REUSS

Prof. Paul REUSS

Maria Curie-Skłodowska.
Pionierka nowego wieku i nowej nauki

Dwudziestowieczna nauka została zdominowana przez dwie wielkie teorie: teorię względności i fizykę kwantową. Od kilkudziesięciu już lat wielu specjalistów poszukuje tej jednej teorii, która harmonijnie połączyłaby je obie, ale jak dotąd bez większych sukcesów. Czekamy, chyląc czoło nad dokonaniami niezwykłej Polki, na kolejną Marię Curie-Skłodowską.