Prof. Paweł CHMIELNICKI

Prawnik, dyrektor Centrum Badań Procesu Legislacyjnego, kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Prof. Paweł CHMIELNICKI: Dewaluowanie ombudsmana
Prof. Paweł CHMIELNICKI

Prof. Paweł CHMIELNICKI

Dewaluowanie ombudsmana

Rzecznik Praw Obywatelskich to funkcja apolityczna. Tak mówi teoria. W polskiej rzeczywistości powołanie RPO nie jest bowiem traktowane jako instrument wsparcia obywateli, ale jako narzędzie uzyskania korzyści dla partii politycznych.