Prof. Philippe COMBE

Ukończył fizykę na wydziale nauk ścisłych w Marsylii. Interesuje się spektralną teorią operatorów na przestrzeniach Gilberta, integralną ścieżką Feynmana i integracją na przestrzeniach nieskończonych, a także procesami stochastycznymi takimi jak ruchy Browna, procesy Lévy’ego oraz procesy Poissona. Jest autorem około stu publikacji i książek naukowych.

polecamy

Prof. Philippe COMBE

Prof. Philippe COMBE

Przejdź do paska narzędzi