TSF Jazz Radio

Prof. Philippe COMBE

Ukończył fizykę na wydziale nauk ścisłych w Marsylii. Interesuje się spektralną teorią operatorów na przestrzeniach Gilberta, integralną ścieżką Feynmana i integracją na przestrzeniach nieskończonych, a także procesami stochastycznymi takimi jak ruchy Browna, procesy Lévy’ego oraz procesy Poissona. Jest autorem około stu publikacji i książek naukowych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam