Prof. Piotr BILER

Profesor nauk matematycznych, w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie prodziekan ds. naukowych, kierownik Zakładu Równań Różniczkowych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, specjalizuje się w równaniach różniczkowych cząstkowych i układach dynamicznych.

polecamy

Prof. Piotr BILER

Prof. Dariusz BURACZEWSKI