Prof. Piotr BILER

Profesor nauk matematycznych, w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie prodziekan ds. naukowych, kierownik Zakładu Równań Różniczkowych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, specjalizuje się w równaniach różniczkowych cząstkowych i układach dynamicznych.

Prof. Piotr BILER, Prof. Dariusz BURACZEWSKI:  Matematyczni nobliści we Wrocławiu
Prof. Dariusz BURACZEWSKIProf. Piotr BILER

Prof. Dariusz BURACZEWSKI
Prof. Piotr BILER

Matematyczni nobliści we Wrocławiu

Wrocław na początku września 2017 r. stał się na kilka dni matematyczną stolicą świata – konferencja poświęcona uhonorowaniu profesora Eliasa Steina z Uniwersytetu w Princeton, uważanego za ojca współczesnej analizy harmonicznej, przyciągnęła do stolicy Dolnego Śląska ponad dwustu matematyków z całego świata – piszą prof. Piotr BILER i prof. Dariusz BURACZEWSKI.