TSF Jazz Radio

Prof. Piotr BILER

Profesor nauk matematycznych, w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie prodziekan ds. naukowych, kierownik Zakładu Równań Różniczkowych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, specjalizuje się w równaniach różniczkowych cząstkowych i układach dynamicznych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam