Prof. Piotr BIŁOS

Profesor literatury, wykładowca teorii literatury, szef polskiej sekcji i współodpowiedzialny za katedrę studiów translatologicznych w INALCO w Paryżu. Autor książek promujących uniwersalizm polskiej literatury, które ukazały się w prestiżowej serii „Classiques Garnier”: Exil et modernité: vers une littérature conçue à l’échelle du monde, Les jeux du „je”, construction et déconstruction du récit romanesque chez Wiesław Myśliwski. W 2017 r. w krakowskim Znaku ukazały się jego Powieściowe Światy Wiesława Myśliwskiego.

Ryc.Fabien Clairefond

Edito lessentiel
Prof. Piotr BIŁOS

Prof. Piotr BIŁOS

Edito lessentiel

Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi les médias en France évoquent si peu Wrocław alors que la distance séparant cette ville de Strasbourg à vol d’oiseau n’est que de 722 km et de 992 km par l’autoroute qui relie désormais en continu ces deux cités? Peut-être d’ailleurs trouvez-vous cet état de choses quelque peu, disons, inapproprié? Ou alors vous sentez-vous gêné par le fossé en termes de connaissances et d’échanges humains, lequel semble persister entre ce qu’on appelle l’Europe de l’Ouest et…

Prof. Piotr BIŁOS: Pogranicze, humanizm a polska racja stanu
Prof. Piotr BIŁOS

Prof. Piotr BIŁOS

Pogranicze, humanizm a polska racja stanu

To, jakie zagadnienia jednostka czy większe społeczności, jak narody, uznają za naczelne, decyduje o ich losach. Może więc pochylenie się nad tą kwestią nie będzie stratą czasu?

Prof. Piotr BIŁOS: Myśli człowieka zaniepokojonego
Prof. Piotr BIŁOS

Prof. Piotr BIŁOS

Myśli człowieka zaniepokojonego

Debata polityczna w Polsce zdominowana jest przez nurty mające postkolonialną mentalność. Jedni nie potrafią docenić tego, co rodzime na tle światowych zjawisk. Drudzy zaś działają tak, jakby Polska była wyspą i organizmem samowystarczalnym.

Prof. Piotr BIŁOS: Trójmorze promuje harmonię i współpracę, wyklucza imperialny triumf hegemona
Prof. Piotr BIŁOS

Prof. Piotr BIŁOS

Trójmorze promuje harmonię i współpracę, wyklucza imperialny triumf hegemona

W Europie Zachodniej, skorej do uznawania siebie za jedyną Europę, realny podział Zachód – Wschód ma także wymiar wyobrażony. Zachodni myśliciele Oświecenia ostro potępiali Europę Środkowo-Wschodnią (pisał o tym Larry Wolff, inspirując się tezami Edwarda Saida i jego Orientalizmem). A wielu mieszkańców regionu te ich uprzedzenia zinterioryzowało (co zauważył Norman Davies).

Prof. Piotr BIŁOS: Stulecie polskiego Paryża. 100 lat polonistyki na INALCO
Prof. Piotr BIŁOS

Prof. Piotr BIŁOS

Stulecie polskiego Paryża.
100 lat polonistyki na INALCO

Niegdyś to Adam Mickiewicz wraz z kręgiem przyjaciół oraz współpracowników doprowadził do tego, że w Collège de France utworzono katedrę literatur słowiańskich, później zaś to Zygmunt Lubicz-Zaleski położył podwaliny pod francuski system (słowo to nie jest przesadą) nauczania polskiego w ramach szkolnictwa wyższego we Francji. W tym roku świętowaliśmy stulecie wprowadzenia zajęć z języka polskiego na paryskiej wyższej uczelni Inalco. Inalco to wyjątkowe miejsce, nie tylko dlatego, że to właśnie tutaj po raz pierwszy we Francji wprowadzono w 1917 roku takie zajęcia – pisze prof. Piotr BIŁOS