TSF Jazz Radio

Prof. Piotr GRYGLEWSKI

Historyk sztuki, kierownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich badaniach specjalizuje się w historii architektury i wzajemnych relacjach sztuki i uwarunkowań historycznych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam