Prof. Piotr GRYGLEWSKI

Historyk sztuki, kierownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich badaniach specjalizuje się w historii architektury i wzajemnych relacjach sztuki i uwarunkowań historycznych.

polecamy

Prof. Piotr GRYGLEWSKI