Prof. Piotr WĘGLEŃSKI

Pracuje w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i członek rzeczywisty PAN. Przewodniczący Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, członek Komisji ds. etyki PAN. W 2002 odznaczony brazylijskim Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Południa, a w 2005 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Piotr WĘGLEŃSKI: Czy GMO ciągle straszy? Kierując społeczność na drogę rozsądku Prof. Piotr WĘGLEŃSKI: Czy GMO ciągle straszy? Kierując społeczność na drogę rozsądku
Prof. Piotr WĘGLEŃSKI

Prof. Piotr WĘGLEŃSKI

Czy GMO ciągle straszy?
Kierując społeczność na drogę rozsądku

Ludzie zajmujący się nauką za mało czasu i uwagi poświęcają na cierpliwe i uporczywe powtarzanie we wszystkich dostępnych mediach, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Sądzę, że gdybyśmy włożyli więcej wysiłku w taką pracę u podstaw, to może udałoby się przynajmniej kilka procent naszego społeczeństwa zawrócić na drogę rozsądku.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam