TSF Jazz Radio

Prof. Piotr WĘGLEŃSKI

Pracuje w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i członek rzeczywisty PAN. Przewodniczący Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, członek Komisji ds. etyki PAN. W 2002 odznaczony brazylijskim Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Południa, a w 2005 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam