Prof. Rafał ŁATKA

Historyk i politolog, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Najnowsza książka: Prymas Stefan Wyszyński w realiach PRL.

Prof. Rafał ŁATKA: Prymas Stefan Wyszyński – przywódca Kościoła i Narodu
Prof. Rafał ŁATKA

Prof. Rafał ŁATKA

Prymas Stefan Wyszyński – przywódca Kościoła i Narodu

Zawsze wyżej stawiał naród niż państwo, ponieważ uważał, że polskość jest bytem trwalszym i znacznie głębiej osadzonym w rzeczywistości niż jakakolwiek struktura administracyjna powołana do życia przez obywateli.