TSF Jazz Radio

Prof. Roman DUDA

Matematyk. Senator I kadencji, wiceminister edukacji narodowej w latach 1991–1993, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 1995–1999. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu topologii i historii matematyki. W latach 70. i 80. działacz opozycji demokratycznej, współtwórca Towarzystwa Kursów Naukowych, współpracownik KSS KOR, ekspert I Zjazdu „Solidarności” w Gdańsku, internowany w stanie wojennym. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu i członek KO „Solidarność”.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam