Prof. Roman DUDA

Matematyk. Senator I kadencji, wiceminister edukacji narodowej w latach 1991–1993, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 1995–1999. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu topologii i historii matematyki. W latach 70. i 80. działacz opozycji demokratycznej, współtwórca Towarzystwa Kursów Naukowych, współpracownik KSS KOR, ekspert I Zjazdu „Solidarności” w Gdańsku, internowany w stanie wojennym. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu i członek KO „Solidarność”.

polecamy

Prof. Roman DUDA