Prof. Simon GOLDHILL

Profesor literatury i kultury greckiej na Uniwersytecie w Cambridge. Sekretarz Spraw Zagranicznych Brytyjskiej Akademii Nauk. Jego książki zdobyły trzy międzynarodowe nagrody i zostały przetłumaczone na dziesięć języków.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. Simon GOLDHILL: Co klasycy dali chrześcijaństwu?
Prof. Simon GOLDHILL

Prof. Simon GOLDHILL

Co klasycy dali chrześcijaństwu?

Historia relacji klasyki i chrześcijaństwa, zarówno w okresach pełnej zgody, jak i gwałtownych sporów, stanowi przejaw złożoności, bogactwa i powagi batalii między radykalnymi a konserwatywnymi siłami celem zrozumienia przeszłości.