Prof. Stanisław SULOWSKI

Politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.