Prof. Sylwia GALIJ-SKARBIŃSKA

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych (w dyscyplinie nauki o polityce i administracji). Historyk, politolog i specjalistka w zakresie bezpieczeństwa.