TSF Jazz Radio

Prof. Włodzisław DUCH

Nestor kognitywistyki w Polsce, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych i Towarzystwa Sztucznej Inteligencji, kierownik Laboratorium Neurokognitywnego na UMK, w latach 2014-2015 podsekretarz stanu w MNiSW.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam