TSF Jazz Radio

Prof. Wojciech DAJCZAK

Profesor prawa, pracuje na UAM w Poznaniu. Naukowo zajmuje się prawem rzymskim, porównawczym prawem prywatnym i historią prawa prywatnego. Napisał m. in.: Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć "rzeczy" i "przedmiotu praw rzeczowych" w europejskiej nauce prawa prywatnego (2007), The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists (2012). Redaktor naczelny Forum Prawniczego.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam