Prof. Wojciech DAJCZAK

Profesor prawa, pracuje na UAM w Poznaniu. Naukowo zajmuje się prawem rzymskim, porównawczym prawem prywatnym i historią prawa prywatnego. Napisał m. in.: Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć "rzeczy" i "przedmiotu praw rzeczowych" w europejskiej nauce prawa prywatnego (2007), The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists (2012). Redaktor naczelny Forum Prawniczego.

polecamy

Ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Prof. Wojciech DAJCZAK