TSF Jazz Radio

Prof. Wojciech KUDYBA

Wykładowca akademicki. Członek Towarzystwa Naukowego KUL i gremium partnerskiego KAAD, członek Rady Programowej kwartalnika "Religious and Sacred Poetry" i współpracownik Komisji Języka Religijnego PAN.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam