Prof. Wojciech POLAK

Profesor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk, nauczyciel akademicki oraz polityk. Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Prof. Wojciech POLAK: Hetman Stanisław Żółkiewski – pogromca Moskwy
Prof. Wojciech POLAK

Prof. Wojciech POLAK

Hetman Stanisław Żółkiewski – pogromca Moskwy

Postać Stanisława Żółkiewskiego, triumfatora spod Kłuszyna, który poniósł śmierć w obronie Ojczyzny, na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wzór chrześcijanina, żołnierza i patrioty.

Prof. Wojciech Józef POLAK, prof. Sylwia GALIJ-SKARBIŃSKA, ks. Michał DAMAZYN: Dzieci głogowskie
Ks. Michał DAMAZYNProf. Sylwia GALIJ-SKARBIŃSKAProf. Wojciech POLAK

Ks. Michał DAMAZYN
Prof. Sylwia GALIJ-SKARBIŃSKA
Prof. Wojciech POLAK

Dzieci głogowskie

Śmierć przywiązanych do machin oblężniczych dzieci głogowskich i desperacja ich rodziców ocaliły polską niepodległość.