Prof. Wolfgang MAZAL

Wykładowca na Uniwersytecie Wiedeńskim, szef Austriackiego Instytutu Badań nad Rodziną. Jeden z czołowych ekspertów ds. polityki demograficznej i emerytalnej, architekt ostatniej dużej reformy emerytalnej w Austrii.

Prof. Wolfgang MAZAL: Demografia - być albo nie być Europy
Prof. Wolfgang MAZAL

Prof. Wolfgang MAZAL

Demografia - być albo nie być Europy

Dziś rodzina jest pod presją ideologiczną i ekonomiczną, choćby w zakresie właściwej polityki mieszkaniowej; także pod presją sytuacji na rynku pracy. Jeśli zdecydujemy, że nie będziemy wspierać rodziny, to bardzo możliwe, że cała europejska koncepcja społeczeństwa się rozpłynie.