Prof. Zbigniew SKOWRON

Muzykolog. Profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół estetycznych i historycznych aspektów muzyki XX wieku, twórczości Witolda Lutosławskiego oraz biografistyki i epistolografii chopinowskiej.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Zbigniew SKOWRON: Frédéric Chopin pédagogue
Prof. Zbigniew SKOWRON

Prof. Zbigniew SKOWRON

Frédéric Chopin pédagogue

La perspective de lectures multiples et d’interprétations ouvertes des œuvres de Chopin est toujours à l’origine du concours international qui porte son nom.

Prof. Zbigniew SKOWRON: Fryderyk Chopin as a teacher
Prof. Zbigniew SKOWRON

Prof. Zbigniew SKOWRON

Fryderyk Chopin as a teacher

After Fryderyk Chopin came to Paris in the early autumn of 1831, his main source of income was giving piano lessons.

Prof. Zbigniew SKOWRON: Fryderyk Chopin como maestro
Prof. Zbigniew SKOWRON

Prof. Zbigniew SKOWRON

Fryderyk Chopin como maestro

La enseñanza del piano fue la principal fuente de ingresos de Fryderyk Chopin tras su llegada a París a principios del otoño de 1831.

Prof. Zbigniew SKOWRON: Фридерик Шопен як педагог 
Prof. Zbigniew SKOWRON

Prof. Zbigniew SKOWRON

Фридерик Шопен як педагог 

Перспектива багатьох інтерпретацій та відкритого виконання творів Шопена донині лежить в основі міжнародного конкурсу його імені.

Prof. Zbigniew SKOWRON: Fryderyk Chopin come pedagogo
Prof. Zbigniew SKOWRON

Prof. Zbigniew SKOWRON

Fryderyk Chopin come pedagogo

L’insegnamento del pianoforte fu la principale fonte di reddito di Fryderyk Chopin dopo il suo arrivo a Parigi, all’inizio dell’autunno del 1831.

Prof. Zbigniew SKOWRON: Fryderyk Chopin jako pedagog
Prof. Zbigniew SKOWRON

Prof. Zbigniew SKOWRON

Fryderyk Chopin jako pedagog

Perspektywa wielości odczytań i otwartości wykonań dzieł Chopina leży do dziś u podstaw międzynarodowego konkursu jego imienia – pisze Prof. Zbigniew SKOWRON