TSF Jazz Radio

Przemysław Marek SZEWCZYK

Prezbiter archidiecezji łódzkiej. Doktor teologii. Specjalizuje się w patrologii, tłumaczy dzieła Ojców Kościoła. Jest prezesem stowarzyszenia Dom Wschodni — Domus Orientalis.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam