TSF Jazz Radio

Przemysław OWCZAREK

Antropolog kultury, historyk, muzealnik, pisarz, animator, redaktor. Dyrektor Domu Literatury w Łodzi. Laureat wielu konkursów poetyckich i autor kilku tomów poezji tłumaczonych na kilka języków. Autor wielogatunkowego poematu prozą poświęconego Łodzi "Miasto do zjedzenia". Redaktor naczelny Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie”.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam