Quentin SKINNER

Brytyjski historyk, profesor nauk humanistycznych oraz nauk politycznych, współtwórca „szkoły Cambridge”, jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie badań nad historią myśli politycznej.

Quentin SKINNER: Rzeczywistość renesansu
Quentin SKINNER

Quentin SKINNER

Rzeczywistość renesansu

Gdy poważnie zastanowimy się nad zarysem wczesnonowożytnej historii europejskiej, staje się oczywiste, że większość ludzi żyjących w tamtych czasach byłaby zaskoczona, gdyby dowiedziała się o odrodzeniu lub o odzyskaniu czegokolwiek, co nadało jakąś wartość ich życiu

Quentin SKINNER: Interpretacja. Racjonalność. Prawda
Quentin SKINNER

Quentin SKINNER

Interpretacja. Racjonalność. Prawda

Rozważmy fakt, że tak wielki filozof polityczny jak Jean Bodin wierzył, że czarownice mają związek z diabłem. Lub fakt, że tak wielki badacz natury jak Arystoteles wierzył, że ciała zmieniają swoje właściwości w zależności od zmiany miejsca