TSF Jazz Radio

Radosław MARZĘCKI

Politolog i socjolog, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN Krakowie. Poza pracą dydaktyczną prowadzi badania nad kulturą polityczną, partycypacją i kapitałem społecznym młodego pokolenia Polaków. Autor ponad 50 publikacji naukowych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam