Radosław MARZĘCKI

Politolog i socjolog, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN Krakowie. Poza pracą dydaktyczną prowadzi badania nad kulturą polityczną, partycypacją i kapitałem społecznym młodego pokolenia Polaków. Autor ponad 50 publikacji naukowych.

Radosław MARZĘCKI: Młodzi Polacy myślą przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie
Radosław MARZĘCKI

Radosław MARZĘCKI

Młodzi Polacy myślą przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie

Opierając się na klasycznym socjologicznym założeniu o tym, że idee rządzą jednostkami (Weber), postawiłem swoich młodych (studentów) respondentów przed następującym dylematem: „Wyobraź sobie, że musisz dokonać wyboru pomiędzy trzema wartościami: bezpieczeństwo, demokracja, dobrobyt. Która z nich byłaby dla Pana/Pani najważniejsza, a która najmniej ważna?” – pisze, opisując efekty swoich najnowszych badań, dr Radosław MARZĘCKI.