TSF Jazz Radio

Rafał IDCZAK

Doktor w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Zajmuje się doświadczalnym badaniem tzw. egzotycznych nadprzewodników, które to badania mogą się przyczynić do powstania pełnej teorii nadprzewodnictwa.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam