TSF Jazz Radio

Rafał M. JAKUBOWSKI

Ekonomista pracujący w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, doktoryzował się na tym samym wydziale (obecnie przekształcony w Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). Zajmuje się badaniem reguł funkcjonowania rynków i mechanizmów dostarczania dóbr publicznych, a także metodami eksperymentalnymi w ekonomii. Prowadzi wykłady z mikroekonomii, ekonomii eksperymentalnej i rynków nieruchomości

 

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam