Rafał K. NOWAK

Doktor nauk humanistycznych (specjalność historia najnowsza Polski), absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2015 r. obronił dysertację doktorską „Związek Patriotów Polskich w zachodnich obwodach Ukraińskiej SRR (1944–1946)”. Autor monografii „Przyjaciel Polaków. Pál Teleki (1879–1941). Zarys biografii”