Rajmund KLONOWSKI

Urodził się w Wilnie i tam mieszka. Pisze do „Kuriera Wileńskiego” – jedynej polskiej gazety codziennej poza granicami Polski. W 2005 roku założył pierwszego polskiego bloga na Litwie. Jest współzałożycielem i byłym prezesem Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, działa w Związku Polaków na Litwie.

Rajmund KLONOWSKI: Litwa wychodzi z „russkogo mira”
Rajmund KLONOWSKI

Rajmund KLONOWSKI

Litwa wychodzi z „russkogo mira”

Przyjęte przez litewski parlament i podpisanie przez prezydenta ustawy o odejściu od „fonetycznej” pisowni nazw własnych, narzuconej właśnie przez „russkij mir” – może być zamknięciem rozdziału sowieckiej okupacji

Rajmund KLONOWSKI: Operacja polska. Zapomniane ludobójstwo
Rajmund KLONOWSKI

Rajmund KLONOWSKI

Operacja polska. Zapomniane ludobójstwo

Brak rehabilitacji pomordowanych nie może dziwić, w końcu przestali istnieć, miała też zniknąć pamięć o nich. Znani z nazwisk prowodyrzy ludobójstwa, z Nikołajem Jeżowem na czele, sami sczeźli w Wielkim Terrorze i byli usuwani ze zdjęć. Taki sam los miał spotkać ich ofiary.