Richard COCKS

Historyk filozofii i etyki, eseista. Pracownik Wydziału Filozofii w SUNY Oswego. Wydawca „Orthosphere”; publikuje też w „The Brussels Journal”, „The Sydney Traditionalist Forum”, „People of Shambhala, „The James G. Martin Center for Academic Renewal” and „University Bookman”.

Richard COCKS: Piękno, prawda i akt twórczy
Richard COCKS

Richard COCKS

Piękno, prawda i akt twórczy

Prawda i Piękno są przybyszami z innego świata. Tylko ten, kto myśli, czuje i ma taką wolę, może, choć pewnie tylko przelotnie, sprostać twórczemu aktowi powołania ich do życia w naszym upadłym świecie. Podobnie duch prawdziwej przyjaźni podlega falom przypływu i odpływu. Miłość na takiej płaszczyźnie – jak odczucie wspólnoty z Bogiem czy innymi ludźmi – przenika ludzkie serce tylko sporadycznie i w sposób niedoskonały.