TSF Jazz Radio

Richard MAUDE

Dyrektor wykonawczy Asia Society Australia. Kierował relacjami Indo-Pacific w australijskim Departamencie Spraw Zagranicznych i Handlu. Wcześniej był szefem Office of National Assessments - strategicznego ośrodka premiera oceny międzynarodowych wydarzeń politycznych, strategicznych i gospodarczych wpływających na interesy narodowe Australii.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam