Richard STALLMAN

Programista i aktywista walczący o wolne oprogramowanie. Szef Fundacji na rzecz Wolnego Oprogramowania, autor licencji wolnego oprogramowania, w tym najbardziej znanej: GPL (GNU General Public License).

Ryc.: Fabien Clairefond

Richard STALLMAN: Przeciw opresji 2.0
Richard STALLMAN

Richard STALLMAN

Przeciw opresji 2.0

Musimy się naprawdę postarać, by politycznie osłabić korporacje i biznes. Biznes dąży do politycznej władzy ograniczającej demokrację. A demokracja oznacza, że wielu niebogatych ludzi może się połączyć, by zyskać większą siłę niż ta, jaką dysponują bogaci i przeszkodzić im w dominacji nad resztą!